Direct contact met

02/474.08.70

ACTION/SERVICE sprl
Home


Erkend vastgoedmakelaar (Taecke Pierre BIV 104342), sinds 1991 gespecialiseerd in syndicusdiensten van mede-eigendommen.

Het beroep van vastgoedmakelaar is vastgelegd in een deontologische code met een aantal regels. Dit biedt onze klanten een heleboel zekerheden. Deze code werd op 1/01/2019 gewijzigd.

Twee voorbeelden:

  • Voortdurende vorming: Deze vorming (CEFIM) behandelt aspecten die eigen zijn aan ons beroep en helpt ons om probleemgevallen beter aan te pakken.
    Bijvoorbeeld: de leiding en het verloop van algemene vergaderingen, de normen in verband met liften, de rol en de verantwoordelijkheid van de syndicus in juridische procedures.
  • Naast de beroepsmatige burgerlijke aansprakelijkheid dekt de verzekering van het mede-eigenaarsfonds dat wij beheren de goede aanwending van de bijdragen die gestort worden op de rekening van het mede-eigendom. Collectieve polis AXA Belgium NV - nr 730.390.159

 

Voor bijkomende inlichtingen (www.biv.be).
B.I.V. : Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel